MODÜL B

AB TİPİ İNCELEME

AB tip incelemesi, onaylanmış kuruluşun KKD’nin teknik tasarımını incelediği ve kendisi için geçerli olan 2016/425 Sayılı KKD Yönetmeliğinin temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığını doğruladığı ve onayladığı uygunluk değerlendirme prosedürünün bir parçasıdır.

Sertifikasyon süreci aşağıda açıklandığı gibi gerçekleşir.
  1. Üretici tarafından sunulan AB tipi inceleme başvurusu
  2. Teknik dosyanın üretici tarafından taslağının hazırlanması (2016/425 KKD Yönetmeliği Ek III’e uygun olarak)
  3. QUINTIN CERTIFICATIONS tarafından KKD değerlendirme ve test
  4. AB Tipi İnceleme Raporu ve Sertifika verilmesi

ÜRETİM KONTROLÜ

MODÜL C2 veya D

Onaylanmış kuruluş, her yıl üreticinin, üretimin homojenliğini ve KKD’nin AB tip inceleme sertifikasında açıklanan tipe ve KKD Yönetmeliği No. 2016/425’de bahsedilen temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerine uygunluğunu doğrular

Not: Seyahat ve ziyaretleri etkileyecek olağanüstü olaylar (örn. COVID-19) durumunda, sertifikasyon programımız bu değerlendirmeyi gerçekleştirmek için özel ve uyarlanmış bir çözüm sunar.

DÜŞME KORUMA KKD'LERİ İÇİN

MODÜL C2 SÜRECİ

Üretici tarafından modül C2 için başvuru

QUINTIN CERTIFICATIONS tarafından yerinde değerlendirme ve KKD örneklemesi

Sahada ve/veya laboratuvarda toplanan KKD üzerinde test

KKD Modülü C2’nin Raporu ve Kontrol Sertifikası düzenlenmesi

DÜŞME KORUMA KKD'LERİ İÇİN

MODÜL D SÜRECİ

Üretici tarafından modül D için başvuru

QUINTIN CERTIFICATIONS tarafından yerinde denetim

KKD-Modül D’nin Raporu ve Kontrol Sertifikası düzenlenmesi

2927

HANGİ ÜRETİM
KONTROL MODÜLÜ
SEÇMELİSİNİZ?

KKD sayısına , uygulanan kalite sistemine, KKD’lerinizin türüne ve test sürecine bağlıdır.

Az sayıda KKD’niz varsa, en uygun modül C2’dir.

Gerçekten de, bir numune alma ve testler yapılması gerekse bile, kontrol süresi daha az önemlidir ve bu nedenle fiyat daha önemli olacaktır.

Çok sayıda KKD’niz varsa, modül D en uygun olanıdır, ancak ISO 9001 gereksinimlerini karşılayan bir kalite sistemine sahip olmanız ve testleri geçerli standartlara uygun olarak gerçekleştirecek kontrol araçlarına sahip olmanız gerekir.

Geçerli tüm dahili prosedürler İngilizce veya Fransızca’ya çevrilmelidir .

CE İŞARET EKİBİ

NEDEN
CE
İŞARETİ?

KKD’nize CE İşareti iliştirmek bir zorunluluktur ancak üreticiler için her şeyden önce:

  • Müşterilerinize ekipmanınızın güvenirliğini ispatlayın.
  • Avrupa pazarına erişim: CE işaretli ürünlerin serbest dolaşımı.
  • Zorunlu bir Avrupa KKD yönetmeliğine uyum.
  • Ekipmanınızın piyasaya arzını güvence altına alın